Vítáme Vás na stránkách společnosti NOZA s.r.o.
Nabízíme komplexní balíček služeb geotechnického průzkumu, geodetických měření a projektové přípravy pro veškeré inženýrskogeologické a stavební záměry.
KOMPLEXNÍ GEOLOGIE
Poskytujeme služby v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie.
GEODÉZIE
Provádíme veškeré geodetické práce konvenčními i speciálními metodami.
DETAILNÍ GEOFYZIKA
Provádíme podrobný průzkum s přesnými moderními geofyzikálními přístroji.
LASERSCAN PRO VIRTUÁLNÍ ZÁZNAM SKUTEČNÉHO STAVU
Disponujeme přistroji pro okamžité a věrné převedení jakýchkoliv objektů do digitální podoby a využití pro inženýry a projektanty.
DOPRAVNÍ STAVBY
Zajišťujeme kompletní řešení rekonstrukcí stávajících i výstavby nových komunikací.Kontaktujte nás
na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stáhněte si
naši prezentaci

Prohlédněte si naše certifikáty
  

 

KOMPLEXNÍ GEOLOGIE


Komplexní geologický průzkum podává úplný přehled o technických vlastnostech přírodních materiálů a staveb do nich zasazených. Poskytuje odpovědi v geotechnické, inženýrskogeologické, hydrogeologické a sanační problematice. Geofyzikální metody představují jeden ze základních způsobů provádění inženýrskogeologického, hydrogeologického a environmentálního průzkumu. Odhalují podpovrchovou stavbu a napomáhají při diagnostice poruch, lokalizaci pohřbených objektů či hledání inženýrských sítí. Díky propojení s projekční kanceláří je možné navrhovat účinná řešení různých geotechnických problémů.
Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.PROJEKCE


Projekční činnost zahrnuje zpracování projektové dokumentace ve všech jejích fázích od úplného začátku formou předprojektové přípravy a zpracování odborných studií až po podrobný a přesný projekt pro výběr zhotovitele. Doprovází ji inženýrská činnost pro jednání s úřady ve stavebním řízení (inženýring) či zpracování investičních záměrů. Přímá kooperace s geologickou a geodetickou kanceláří naší společnosti dodává potřebné podklady na míru projektu. Výsledkem je zjednodušení a urychlení projektové přípravy a zvýšení celkové kvality produktů.

Zákonná pasportizace komunikací a dopravního značení je uložena všem obcím. Dobře zpracovaná pasportizace zjednodušuje správu obecního majetku a umožňuje efektivně plánovat opravy, nalézat úspory v provozu, napomáhat při vyrovnání majetkoprávních vztahů a dokládat případné poničení při stavbách a zásazích.


NOVINKA: Projekční práce je možné doplnit o dotační žádosti z titulů SFDI, IROP, FROM, SFŽP aj. Kvalitně zpracovaný projekt žádosti o dotaci a jistota kompatibility s projektovanou podobou investičního záměru mohou snížit finanční náklady na realizaci celého projektu. Běžně lze žádat o příspěvky na stavbu cyklostezek, chodníků, kanalizací, zavádění retenčních opatření či revitalizaci návsí a další.

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.GEODÉZIE


Geodetické práce zahrnují úkony spojené se změnami v katastru nemovitostí, tvorbu geometrických plánů pro pozemky a budovy, majetkové vyrovnání nebo zaměřování uvnitř budov. Přesný výškopis a polohopis je nezbytný pro projekční činnost. Laserscan nabízí rychlou tvorbu virtuálních modelů povrchových i podpovrchových objektů s revoluční věrností. Bezpilotní letecké snímkování umožňuje průzkum i ve špatně dostupných místech. Kombinace těchto konvenčních i nekonvenčních metod spolu s geologickým průzkumem a projekční činností představuje unikátní přístup ke komplexnímu řešení úloh v oblasti stavebních prací, dopravní infrastruktury, vytyčování inženýrských sítí či mapování různých stavebních a konstrukčních děl v okolí Kladna a ve Středočeském kraji.

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REFERENCE


Společnost NOZA, s.r.o. od roku 2010 uskutečnila průzkumy a vytvořila projekty pro státní podniky, samosprávné celky, komerční subjekty i soukromé osoby. Mezi naše reference patří např.:


Bor Biotechnology

Projektová dokumentace  vydání územního rozhodnutí (DÚR) KozomínDokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) k projektu „Kozomín – přístupová účelová komunikace“

Sběrný dvůr na pozemku parc. č. 763/17 v k.ú. Letňany, Praha 18

KSÚS Středočeského kraje

Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum silničního tělesa komunikace II/111 Český ŠternberkDoplňkový inženýrsko-geologický průzkum silničního tělesa komunikace II/111 Český Šternberk

Geotechnický průzkum pro akci opravy zemního tělesa komunikace II/236 Smečno

Magistrát města Kladna

Studie proveditelnosti Kladno, DivadelníInženýrskogeologický průzkum a variantní studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno“

ČEZ, a. s.

Geofyzikální měření georadar hráze - vodohospodářské stavbyMěření konstrukčních vrstev návodní strany hráze dolní nádrže Elektrárny Dlouhé Stráně


a další...

O NÁS


Společnost NOZA, s.r.o. poskytuje služby v oblasti inženýrsko-geologického průzkumu, projektové činnosti ve výstavbě a geodézie v okolí Kladna, ve Středočeském kraji i jinde. Naším cílem je zajistit komplexní služby a servis zákazníkům, proto je jedním z hlavních předpokladů vysoká kvalita včasně odvedené práce a dodaných produktů s ohledem na ochranu životního prostředí. Výhoda kombinace geologických, projekčních a geodetických prací tkví v tom, že úlohy vyžadující součinnost těchto tří činností provedeme najednou v rámci jedné zakázky. Nemusíte proto oslovit tři subjekty, ani hrát roli zprostředkovatele informací mezi nimi, a navíc bude práce ukončena rychleji.

Spolupracujeme s vědeckými výzkumnými institucemi a vysokými školami (ČVUT v Praze, UK v Praze).


Prezentace společnosti NOZA, s.r.o. ke staženíAKTUALITY


listopad

Realizace našeho projektu

Výsledkem všech našich prací by měla být úspěšná realizace. Před pár týdny začala realizace ulice Divadelní v Kladně, což byl jeden z našich prvních projektů. Samozřejmě jsme se na průběh prací šli podívat a můžeme tedy ukázat jak to vypadá, když se naše nápady stávají realitou.

...číst dále...

listopad

Dokumentace pro provedení stavby

Mezi naše činnosti patří rovněž spolupráce s firmami, provádějícími realizaci staveb. V rámci této činnosti jsme zpracovali dokumentaci pro provedení stavby chodníku a zpevnění komunikace k obytné zóně Jabloňová stráň v obci Tuchoraz, jež byla realizována společností PORR a.s. Rovněž jsme zpracovávali dokumentaci skutečného provedení této stavby jako celku.

...číst dále...

říjen

Kopaná sonda

V poměrně krátkém čase se nám podařilo zhotovit posudky ohledně stavu podloží před dvěma investičními akcemi jedné z pražských městských částí. Komplexní zhodnocení přírodních poměrů, rešerše archivních podkladů, vyhloubení kopaných sond a jejich popis umožňují stanovení inženýrskogeologických poměrů a geotechnických vlastností zastižených zemin. Tak je možné určit stav podloží, rozsahy a druhy nutných zemních prací a navíc poukázat i na potenciálně problematické aspekty podloží stavby.

...číst dále...

Archiv novinek

KONTAKTNOZA, s.r.o.
Huťská 229
272 01 Kladno
IČO: 24767417; DIČ: CZ24767417
č.ú.: 5828273001/5500, SWIFT: RZB CCZPP, IBAN: CZ19 5500 0000 0058 2827 3001
Datová schránka: ebp9mm

Jednatel,
geodezie:

Libor Bochořák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Geologie:


Mgr. Zdeněk Polák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Vedoucí projekce,
dopravní stavby a konstrukce:

Ing. Petr Fojt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 934

Vodohospodářské stavby:


Ing. Petr Lomnický

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Vodohospodářské stavby, administrativa:

Ing. Jana Juppová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 608 120 131


Spolupracujeme s:

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


najdete nás na facebooku

Jsme certifikovaní partneři: