Vítáme Vás na stránkách společnosti NOZA s.r.o.
Nabízíme komplexní balíček služeb geotechnického průzkumu, geodetických měření a projektové přípravy pro veškeré inženýrskogeologické a stavební záměry.
KOMPLEXNÍ GEOLOGIE
Poskytujeme služby v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a sanační geologie.
GEODÉZIE
Provádíme veškeré geodetické práce konvenčními i speciálními metodami.
DETAILNÍ GEOFYZIKA
Provádíme podrobný průzkum s přesnými moderními geofyzikálními přístroji.
LASERSCAN PRO VIRTUÁLNÍ ZÁZNAM SKUTEČNÉHO STAVU
Disponujeme přistroji pro okamžité a věrné převedení jakýchkoliv objektů do digitální podoby a využití pro inženýry a projektanty.
DOPRAVNÍ STAVBY
Zajišťujeme kompletní řešení rekonstrukcí stávajících i výstavby nových komunikací.Kontaktujte nás
na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Stáhněte si
naši prezentaci

Prohlédněte si naše certifikáty
  

 

KOMPLEXNÍ GEOLOGIE


Komplexní geologický průzkum podává úplný přehled o technických vlastnostech přírodních materiálů a staveb do nich zasazených. Poskytuje odpovědi v geotechnické, inženýrskogeologické, hydrogeologické a sanační problematice. Geofyzikální metody představují jeden ze základních způsobů provádění inženýrskogeologického, hydrogeologického a environmentálního průzkumu. Odhalují podpovrchovou stavbu a napomáhají při diagnostice poruch, lokalizaci pohřbených objektů či hledání inženýrských sítí. Díky propojení s projekční kanceláří je možné navrhovat účinná řešení různých geotechnických problémů.
Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.PROJEKCE


Projekční činnost zahrnuje zpracování projektové dokumentace ve všech jejích fázích od úplného začátku formou předprojektové přípravy a zpracování odborných studií až po podrobný a přesný projekt pro výběr zhotovitele. Doprovází ji inženýrská činnost pro jednání s úřady ve stavebním řízení (inženýring) či zpracování investičních záměrů. Přímá kooperace s geologickou a geodetickou kanceláří naší společnosti dodává potřebné podklady na míru projektu. Výsledkem je zjednodušení a urychlení projektové přípravy a zvýšení celkové kvality produktů.

Zákonná pasportizace komunikací a dopravního značení je uložena všem obcím. Dobře zpracovaná pasportizace zjednodušuje správu obecního majetku a umožňuje efektivně plánovat opravy, nalézat úspory v provozu, napomáhat při vyrovnání majetkoprávních vztahů a dokládat případné poničení při stavbách a zásazích.


NOVINKA: Projekční práce je možné doplnit o dotační žádosti z titulů SFDI, IROP, FROM, SFŽP aj. Kvalitně zpracovaný projekt žádosti o dotaci a jistota kompatibility s projektovanou podobou investičního záměru mohou snížit finanční náklady na realizaci celého projektu. Běžně lze žádat o příspěvky na stavbu cyklostezek, chodníků, kanalizací, zavádění retenčních opatření či revitalizaci návsí a další.

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  -  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.GEODÉZIE


Geodetické práce zahrnují úkony spojené se změnami v katastru nemovitostí, tvorbu geometrických plánů pro pozemky a budovy, majetkové vyrovnání nebo zaměřování uvnitř budov. Přesný výškopis a polohopis je nezbytný pro projekční činnost. Laserscan nabízí rychlou tvorbu virtuálních modelů povrchových i podpovrchových objektů s revoluční věrností. Bezpilotní letecké snímkování umožňuje průzkum i ve špatně dostupných místech. Kombinace těchto konvenčních i nekonvenčních metod spolu s geologickým průzkumem a projekční činností představuje unikátní přístup ke komplexnímu řešení úloh v oblasti stavebních prací, dopravní infrastruktury, vytyčování inženýrských sítí či mapování různých stavebních a konstrukčních děl v okolí Kladna a ve Středočeském kraji.

Kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

REFERENCE


Společnost NOZA, s.r.o. od roku 2010 uskutečnila průzkumy a vytvořila projekty pro státní podniky, samosprávné celky, komerční subjekty i soukromé osoby. Mezi naše reference patří např.:


Bor Biotechnology

Projektová dokumentace  vydání územního rozhodnutí (DÚR) KozomínDokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) k projektu „Kozomín – přístupová účelová komunikace“

Sběrný dvůr na pozemku parc. č. 763/17 v k.ú. Letňany, Praha 18

KSÚS Středočeského kraje

Doplňkový inženýrsko-geologický průzkum silničního tělesa komunikace II/111 Český ŠternberkDoplňkový inženýrsko-geologický průzkum silničního tělesa komunikace II/111 Český Šternberk

Geotechnický průzkum pro akci opravy zemního tělesa komunikace II/236 Smečno

Magistrát města Kladna

Studie proveditelnosti Kladno, DivadelníInženýrskogeologický průzkum a variantní studie proveditelnosti pro projekt „Rekonstrukce ulice Divadelní, Kladno“

ČEZ, a. s.

Geofyzikální měření georadar hráze - vodohospodářské stavbyMěření konstrukčních vrstev návodní strany hráze dolní nádrže Elektrárny Dlouhé Stráně


a další...

O NÁS


Společnost NOZA, s.r.o. poskytuje služby v oblasti inženýrsko-geologického průzkumu, projektové činnosti ve výstavbě a geodézie v okolí Kladna, ve Středočeském kraji i jinde. Naším cílem je zajistit komplexní služby a servis zákazníkům, proto je jedním z hlavních předpokladů vysoká kvalita včasně odvedené práce a dodaných produktů s ohledem na ochranu životního prostředí. Výhoda kombinace geologických, projekčních a geodetických prací tkví v tom, že úlohy vyžadující součinnost těchto tří činností provedeme najednou v rámci jedné zakázky. Nemusíte proto oslovit tři subjekty, ani hrát roli zprostředkovatele informací mezi nimi, a navíc bude práce ukončena rychleji.

Spolupracujeme s vědeckými výzkumnými institucemi a vysokými školami (ČVUT v Praze, UK v Praze).


Prezentace společnosti NOZA, s.r.o. ke staženíAKTUALITY


říjen

Kopaná sonda

V poměrně krátkém čase se nám podařilo zhotovit posudky ohledně stavu podloží před dvěma investičními akcemi jedné z pražských městských částí. Komplexní zhodnocení přírodních poměrů, rešerše archivních podkladů, vyhloubení kopaných sond a jejich popis umožňují stanovení inženýrskogeologických poměrů a geotechnických vlastností zastižených zemin. Tak je možné určit stav podloží, rozsahy a druhy nutných zemních prací a navíc poukázat i na potenciálně problematické aspekty podloží stavby.

...číst dále...

říjen

Klientská zóna

Zprovoznili jsme předávání dokumentace zákazníkům přes webové uložiště! Naši zákazníci mají možnost nechat si vložit objednané výstupy na webové uložiště, kam mají přístup odkudkoliv a kdykoliv. Pro opakované zákazníky se tím navíc otevírá možnost prohlížet si výsledky z předchozích zakázek i po nějaké době - u jejich účtu zůstanou zkrátka uložené (a samozřejmě dobře chráněné).

...číst dále...

září

Projekční činnost

Projektanti stále něco kreslí, našli si ale čas podělit se o aktuální stav některých akcí: podařilo se získat územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Štefánikova v Kralupech nad Vltavou, byla připravena dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby rekonstrukce ulice Lidická v Novém Strašecí, došlo k předání studie dopravního zklidnění pro obec Makotřasy.

...číst dále...

Archiv novinek

KONTAKTNOZA, s.r.o.
Huťská 229
272 01 Kladno
IČO: 24767417; DIČ: CZ24767417
č.ú.: 5828273001/5500, SWIFT: RZB CCZPP, IBAN: CZ19 5500 0000 0058 2827 3001
Datová schránka: ebp9mm

Jednatel,
geodezie:

Libor Bochořák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Geologie:


Mgr. Zdeněk Polák

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Vedoucí projekce,
dopravní stavby a konstrukce:

Ing. Petr Fojt

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 934

Vodohospodářské stavby:


Ing. Petr Lomnický

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 777 120 939

Vodohospodářské stavby, administrativa:

Ing. Jana Juppová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

+420 608 120 131


Spolupracujeme s:

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


najdete nás na facebooku

Jsme certifikovaní partneři: