Hřebeč, pasportizace místních komunikací

  • Zakázka na rozšířenou pasportizaci místních komunikací včetně evidence a později komplexního posudku stavu dopravního značení v obci, požadavkem byl rovněž rozšířený pasport průtahů a na nich umístěného dopravního značení

V oblasti zpracování pasportizace nabízíme:

  • Základní pasportizace v rozsahu, vyhovujícím zákonu, tj. zpracování situace, textová část, základní tabulková část s hodnocením stavu komunikací a základní pozemkový elaborát bez bližšího určení soukromého vlastnictví pozemků komunikací
  • Rozšířená pasportizace obsahuje vše, co základní, dále však nabízí plán zimní údržby komunikací, vlastní pochozí průzkum a fotodokumentaci, rozšířenou tabulkovou část s příslušenstvím komunikací a kompletní pozemkový elaborát
  • Pasportizaci je možno rozšířit ještě o pasport dopravního značení a to buď pouze přehledový s textovou částí včetně fotodokumentace nebo v kompletní podobě včetně situace dopravního značení a komplexním posudkem stavu dopravního značení
  • Dále je možno provést rovněž pasportizaci průtahů komunikací všech tříd v rozsahu jakékoliv z variant