Projektové dokumentace vedení cyklodopravy ve městě Mělník - etapa II

  • Cílem projektu byl návrh kompletní opravy povrchu stávající stezky po nábřeží potoka Pšovka se zpevněním na asfaltový povrch na pozemcích města a řádné označení stezky jako smíšené, rovněž bylo navrhováno doplnění hmatových úprav v místě stávajících chodníků

V oblasti návrhu cyklostezek, smíšených stezek a stezek pro pěší nabízíme:

  • Studie vedení trasy s i bez zaměření, pozemkový elaborát, hrubý odhad stavebních nákladů a projednání s nejdůležitějšími dotčenými orgány
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání územního rozhodnutí, je možno rovněž zpracovat dokumentaci jakýchkoliv sítí v souvislosti se stezkou, například sítí veřejného osvětlení
  • Dokumentace pro stavební povolení s možností inženýringu v podobě projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení, dokumentace pro stavební povolení pro související sítě
  • Dokumentace pro provedení stavby s možností zpracování položkového rozpočtu a výkazu výměr dle standardů ÚRS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Autorský dozor během realizace