Architektura a pozemní stavby

Ateliér se zabývá kompletními projekčními pracemi od studií k dokumentaci pro provedení stavby, včetně autorského dozoru na ateliérem zpracovaných projektech.

Cílem ateliéru je provést kvalitně projekty celým procesem navrhování a schvalování od počátečního náčrtu (studie) přes všechny stupně projekčních fází až k finálnímu produktu.

V oblasti architektury nabízíme:

 • Architektonické studie
  • objemové studie, vypracování více variant prvních architektonických návrhů, vhodné osazení objektů na pozemku, 3D vidzuální model domu, objektu a zón
 • Vypracování projektové dokumentace
  • zpracování kompletní projektové dokumentace pozemních staveb, zpracování odborných průzkumů, posudků a studií, spolupráce v průběhu a po dokončení stavby, komplexní návrhy interiérů, rozpočty
 • Inženýrskou činnost a poradenství
  • konzultace a analýzy rizik developerských projektů, komplexní vedení projektů investiční výstavby, inženýrská činnost a jednání s orgány státní správy, odhady investičních nákladů developerských projektů, majetkoprávní vypořádání, řešení problémů a kolizí v územních a regulačních plánech
 • Autorský dozor
  • kontrola souladu stavby s projektovou dokumentací, kontrola činností a procesů, účast na kontrolních dnech a zkouškách, zajištění dokumentace ke kolaudaci stavby, soupis vad a nedodělků, reklamační řízení