Hlavní obrázek

PŘÍPRAVA STAVEB
PROJEKTOVÁNÍ
PRŮZKUMY

NOZA s.r.o.

Společnost NOZA s.r.o. poskytuje služby v oblasti projektové činnosti dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, dále také v oblastech územního plánování, architektury, inženýrsko-geologického průzkumu a to zejména v okolí Kladna a ve Středočeském kraji. Naším cílem je zajistit komplexní služby a servis zákazníkům, proto je jedním z hlavních předpokladů vysoká kvalita včasně odvedené práce a dodaných produktů s ohledem na ochranu životního prostředí.

Více o firmě

Naše služby

Dopravní stavby a konstrukce

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace dopravních staveb a konstrukcí ve všech stupních projektu, od zpracování odborné studie až po podrobný a přesný projekt pro výběr zhotovitele, včetně výkazu výměr a rozpočtu. 

Vodohospodářské stavby

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace vodního hospodářství a krajinného a městského inženýrství ve všech stupních projektu, od studie až po realizační dokumentaci stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Architektura a pozemní stavby

Ateliér se zabývá kompletními projekčními pracemi od studií k dokumentaci pro provedení stavby, včetně autorského dozoru na ateliérem zpracovaných projektech.

Územní plánování

Zabýváme se nástroji územního plánování (územní plány, regulační plány, územní studie, atd.). V nabídce máme také projekty městského inženýrství, strategický plán rozvoje, inženýrskou činnost a poradenství.


Komplexní geologie

Nabízíme komplexní geologický průzkum, který podává úplný přehled o technických vlastnostech přírodních materiálů a staveb do nich zasazených, napomáhá při diagnostice poruch, lokalizaci pohřbených objektů či hledání inženýrských sítí.

Řízení projektů

Nabízíme kompletní koordinaci týmu ke správnému naplánování, realizaci  a kontrole projektu tak, aby bylo dosaženo stanovených projektových cílů, a to ve stanoveném termínu a v rámci  stanoveného rozpočtu. 

Reference

Jednou z našich hlavních zásad vysoká kvalita odvedené práce a dodaných produktů s ohledem na přehlednost projektů a výsledků. Díky velkým osobním zkušenostem toho dosahujeme.

RIB - Smečno,výstavba v ul. Hrdlívská

Zalužany, projekt zasíťování a 4 rodinných domů

Malé Přítočno, Rodinný dům

Rezidence Kladno, Dubí u Kladna