Naše služby

Dopravní stavby a konstrukce

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace dopravních staveb a konstrukcí ve všech stupních projektu, od zpracování odborné studie až po podrobný a přesný projekt pro výběr zhotovitele, včetně výkazu výměr a rozpočtu. 

Vodohospodářské stavby

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace vodního hospodářství a krajinného a městského inženýrství ve všech stupních projektu, od studie až po realizační dokumentaci stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Územní plánování

Zabýváme se nástroji územního plánování (územní plány, regulační plány, územní studie, atd.). V nabídce máme také projekty městského inženýrství, strategický plán rozvoje, inženýrskou činnost a poradenství.


Architektura

Ateliér se zabývá kompletními projekčními pracemi od studií k dokumentaci pro provedení stavby, včetně autorského dozoru na ateliérem zpracovaných projektech.

Komplexní geologie

Nabízíme komplexní geologický průzkum, který podává úplný přehled o technických vlastnostech přírodních materiálů a staveb do nich zasazených, napomáhá při diagnostice poruch, lokalizaci pohřbených objektů či hledání inženýrských sítí.

Zeměměřičství

Zajišťujeme, ve spolupráci s Geodézií Kladno, komplexní geodetické služby, jejichž základem je přesné a podrobné zaměřovaní v terénu i v budovách. V kombinaci s geologickými a projekčními pracemi vytváříme unikátní balíček služeb dle požadavků zákazníků.