Dopravní stavby a konstrukce

Zabýváme se zpracováním projektové dokumentace dopravních staveb a konstrukcí ve všech stupních projektu, od zpracování odborné studie až po podrobný a přesný projekt pro výběr zhotovitele, včetně výkazu výměr a rozpočtu. 

Pro Vaše projekty nabízíme taky inženýrskou činnost pro jednání s úřady ve stavebním řízení (inženýring) pro zajištění všech potřebných povolení či zpracování investičních záměrů.

Projekční práce je možné doplnit o dotační žádosti z titulů SFDI, IROP, FROM, SFŽP aj. Běžně lze žádat o příspěvky na stavbu cyklostezek, chodníků, kanalizací, zavádění retenčních opatření či revitalizaci návsí a další.

 

Ve Středočeském kraji, širším okolí Kladna i jinde nabízíme:

  • pasportizace komunikací a dopravního značení
  • odborné studie a posudky
  • projekty místních komunikací
  • projekty silnic II. a III. třídy v extravilánu
  • projekty cyklostezek
  • projekty mostů, propustků a opěrných stěn
  • a jiné
 

Pro všechna odvětví naší práce dokážeme zařídit zpracování inženýrskogeologického či hydrogeologického průzkumu v součinnosti s naším geologickým oddělením.