Komplexní geologie

Nabízíme komplexní geologický průzkum, který podává úplný přehled o technických vlastnostech přírodních materiálů a staveb do nich zasazených, napomáhá při diagnostice poruch, lokalizaci pohřbených objektů či hledání inženýrských sítí. Díky propojení s projekční kanceláří je možné navrhovat účinná řešení různých geotechnických problémů.

 

Ve Středočeském kraji, širším okolí Kladna i jinde nabízíme:

  • inženýrsko-geologický průzkum
  • laboratorní analýzy
  • stanovení podmínek pro zakládání staveb
  • návrhy odvodnění
  • hydrogeologický průzkum, sanace
  • posudky zasakování odpadních a dešťových vod, optimalizace hospodaření s vodními zdroji
  • geofyzikální průzkum
  • geotechnický průzkum
  • lokalizace inženýrských sítí a podpovrchových objektů
  • a jiné