Zeměměřičství

Zajišťujeme, ve spolupráci s Geodézií Kladno, komplexní geodetické služby, kterých základem je přesné a podrobné zaměřovaní v terénu i v budovách. V kombinaci s geologickými a projekčními pracemi vytváříme unikátní balíček služeb dle požadavků zákazníků.

 

V rámci zeměměřičství nabízíme:

  • zaměřování a vytyčování pro katastr nemovitostí
  • tvorba geometrických plánů pro rozdělení pozemků, vyznačení věcného břemene atd.
  • tvorba mapových podkladů pro projekty
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • zaměřování průběhu inženýrských sítí
  • a jiné
 

Nabízíme taky využití LASERSCANU, který poskytuje velmi přesné a kompletní zaměřování stávajícího stavu staveb, terénů nebo podzemních prostorů s výrazně vyšší produktivitou a finančními úsporami. Detekuje skutečné rozměry, hrany objektů a lomové body terénů. Díky provázanosti sekcí firmy výsledkům přidáváme geologickou interpretaci či projekční zpracování.