Jemníky, parkování podél komunikace III/00724

Předmětem projektu byla rekonstrukce uličního prostoru na komunikaci III/00724 v obci Jemníky. Nevyužitý nezpevněný pás na severní hraně této komunikace byl rozšířen na úkor svahu a upraven v parkovací pruh o šířce 2,65 m. Spolu s tímto parkovacím pruhem byla navržena zárubní zeď, která zajišťuje pevnost a odvodnění svahu.