Kladno, Arch. studie, Bydlení pod Bukovkou

Architektonická studie navazuje na předchozí urbanistickou studii, zpracovávanou jako podklad pro
doplnění územní studie ÚS2 Tuchoraz, která byla schválena a vložena do evidence územně plánovací
činnosti v říjnu 2016. Studie již zabíhá hlouběji do dané problematiky, navrhuje podrobné řešení objektů a
ověřuje možnost napojení dané lokality z hlediska technické infrastruktury a dopravy.
Cílem studie je vytvoření nové atraktivní rezidenční oblasti nedaleko centra města Kladna.