Kladno - Dubí, Územní studie Na Homolce

Záměrem studie je vytvoření funkční zástavby a prověření její návaznosti na širší území. Podkladem pro zpracování studie byl platný územní plán města Kladna ve znění po změnách č. 1b a 1c,