Kladno, Rekonstrukce ulice Divadelní

Na základě zadání magistrtu města Kladna byla zpracována variantní studie na rekonstrukci ulice Divadelní, ze 3 variant byla vybrána vítězná varianta ke zpracování dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a provedena realizace