Kladno - Rozdělov, Architektoniká studie CIHELNA II

Architektonická studie navazuje na předchozí urbanistickou studii, zpracovávané jako podklad pro aktuálně probíhající změnu územního plánu města Kladna. Studie již zabíhá hlouběji do dané problematiky a ověřuje možnost řešení využití dané lokality.