Kralupy nad Vltavou, Autobusový terminál

Pro město Kralupy nad Vltavou jsme zpracovali novou realizační dokumentaci na projekt "Autobusový terminál vč. příjezdové komunikace."
Součástí stavby je výstavba pozemních staveb - tj. přístřešků terminálu, protihlukových stěn, komunikací a navazujících zpevněných ploch. Nedílnou součástí projektu je samozřemě celkové vodohospodářské řešení včetně sadových úprav respektující moderní řešení pomocí "modrozelené infrastruktury" a v neposlední řadě také přeložky stávajících, či doplnění navazujících inženýrských sítí.