Zrealizovaný projekt chodníku v ulici Generála Klapálka.