Předmětem projektu byla rekonstrukce a výstavba chodníku v ulici Poděbradova v Kralupech nad Vltavou, podél silnice III/10147 s napojením na stávající již zrekonstruované chodníky v ulicích Poděbradova a Ke Hřbitovu.