Kralupy nad Vltavou, Park přátelství

Návrh předpokládal vytvoření nových mlatových cest přes celý park, v průběhu nejdelší cesty byla vytvořena plocha pro rekreaci s terénními modelacemi, novou výsadbou a lavicemi z dubových hranolů. Dvě lavičky podél stezky pro pěší a cyklisty budou nově v mlatových plochách.