Kralupy nad Vltavou, parkování v ulici Třebízského

Předmětem projektu byl návrh parkování v ulici Třebízského a to jak přímo v ulici, tak u panelového domu číslo popisné 708 a domu na opačné straně.
Návrh předpokládal zřízení 26 nových parkovacích míst podél komunikace od křižovatky s nepojmenovanou jednosměrnou místní komunikací po křižovatku s ulicí Alšova. Dále došlo k posunu stávajícího chodníku za parkovací místa a jeho zúžení na 1,5 m z důvodu zachování stromů. Dále návrh počítal se zřízením 5 podélných parkovacích míst u panelových domů a s obratištěm.