Makotřasy, zklidňující prvky a chodníky na průtahových silnicích

Studie zřízení chodníků a zklidňujících prvků na průtahových komunikacích v obci Makotřasy, charakter průtahových komunikací v obci v současné době neumožňuje bezpečný pohyb pěších v rámci obci, studie vznikla s cílem navrhnout řešení, jež povede ke zlepšení bezpečnosti pěších v obci