Postoloprty MVN Malnice

Obsahem  dokumentace je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže v Malnicích, která se nachází uprostřed návsi obce Malnice - Postoloprty v okrese Louny. Vodní nádrž je ve vlastnictví města. Bude provedena oprava opevnění hráze, navrhnuto litorální pásmo, odbahnění nádrže, opravena zeď a navržen výtokový objekt včetně bezpečnostního přelivu.