Postoloprty, MVN Mradice

Navržená rekonstrukce nádrže je umístěna na návsi obce Mradice. Pozemky kolem a pod nádrží se nachází v zastavěném území a zeleni, na katastrálním území Mradice [700011], vodní plocha je na pozemku parc. č.43/1.