Rezidence Kladno, Dubí u Kladna

Realizováno

(Kompletní projekt dopravní a technické infrastruktury pro 56 RD, včetně řešení samotných RD)

  • Vypracování územní studie
  • Vypracování dokumentace UR, včetně získání územního rozhodnutí
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení, včetně získání stavebního povolení
  • Vypracování prováděcí dokumentace, včetně výkazu výměr a rozpočtu
  • Projektové řízení kompletní výstavby, včetně výběru zhotovitele a kolaudace stavby
  • Marketing, vyhotovení webových stránek