RIB - Smečno,výstavba v ul. Hrdlívská

Realizováno

(Kompletní dopravní a technická infrastruktura pro zasíťování 23 pozemků)

  • Převzetí rozpracovaného UR s návazným dopracováním a získáním územního rozhodnutí
  • Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně získání stavebního povolení
  • Vypracování prováděcí dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu
  • Projektové řízení kompletní výstavby, včetně výběru zhotovitele a kolaudace stavby
  • Marketing, vyhotovení webových stránek, zahájení prodejů https://www.pozemky-smecno.cz/