Slatina, poruchy zemního tělesa komunikace III/24022

Návrh opěrné zdiv délce 85m a zpevnění silničního svahu jako řešení havarijního stavu v obci Slatina