Třebusice, chodník v lokalitě U bytovek

Předmětem projektu bylo prodloužení stávajícího chodníku podél silnice III/10142 směrem k obci
Brandýsek v obci Třebusice. Chodník byl prodloužen na hranici obecních pozemků pro možné
budoucí prodloužení dále směr Brandýsek.