Třebusice, oprava místních komunikací 17c a 20c

Předmětem projektu byl návrh opravy místních komunikací 17c a 20c v rámci udržovacích prací na základě pasportu místních komunikací obce Třebusice.
V rámci opravy došlo k odstranění vrstvy stávajícího krytu, dále vyrovnání povrchu dosavadní podkladní vrstvy. 
Finální povrch byl navržen ve stejném rozsahu a niveletě jako stávající komunikace.

Celková délka opravy v trase 866 m.