Máslovice, Vodojem

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího věžového vodojemu v obci Máslovice. Vodojem je historickou dominantou obce, vystavěn byl v roce 1935 jako součást stavby obecního vodovodu. Z hlediska památkové ochrany se jedná o hodnotnou technickou stavbu. Půdorysné rozměry stavby v současnosti jsou 3,5 x 3,5 m, výška cca 18,5 m.