Reference

Jednou z našich hlavních zásad vysoká kvalita odvedené práce a dodaných produktů s ohledem na přehlednost projektů a výsledků. Díky velkým osobním zkušenostem toho dosahujeme.

Třebusice, oprava místních komunikací 17c a 20c

Třebusice, chodník v lokalitě U bytovek

Hřebeč, chodník ke hřbitovu

Jemníky, parkování podél komunikace III/00724

Kralupy nad Vltavou, parkování v ulici Třebízského

Kralupy nad Vltavou, Park přátelství

Kralupy nad Vltavou, chodník a parkování v ul. J. Holuba

Slatina, přechod pro chodce u základní školy